LEADERSHIP & CHANGE:

*Geen Change zonder Leadership

*Leadership leidt altijd tot Change

  

Bij veel verandertrajecten ligt er veel nadruk op proces- of operationele veranderingen: verandering in de externe omgeving. Als leider is het van cruciaal belang mensen te betrekken bij deze “reis” om de transformatie succesvol te laten zijn. Door onze programma’s en (team)coaching stellen wij leiders in staat gebruik te maken van gedrags-economische en neurowetenschappelijke inzichten via praktische kaders, hulpmiddelen en methodologieën.

 

 

Zo helpen wij leiders om de voorspelbare weerstanden te begrijpen, hoe mensen op elk punt van de transformatie constructief te betrekken en om verandering binnen de organisatie te leiden als “change agent”.

 


Quote van De Zwitserse psycholoog Carl Jung: "Bewustzijn zelf is het vermogen om het verschil te herkennen tussen reactiviteit en pro-activiteit". Onze vertaling: bewustzijn is het vermogen om het verschil te herkennen tussen een re-actieve “rigide, verdedigende, non-agile” mindset of een pro-actieve “groei, samenwerking en innovatie-“ mindset

 

 

Het effectief kunnen inzetten van onze pro-actieve mindset is een vereiste voor goed leiderschap tijdens verandering in een snelle en complexe omgeving.