LEADERSHIP & CHANGE:

*Geen Change zonder Leadership

*Leadership leidt altijd tot Change

  

Uit recent onderzoek (Motivatiemonitor, Nobilesmedio 2011) blijkt het belang van persoonlijke ontwikkeling en plezier in het werk bij de keuze voor en blijven bij een werkgever:

  • De nr.1 ambitie (69%) blijft ‘een aanzienlijke stap in de persoonlijke ontwikkeling binnen vijf jaar’.
  • Plezier in het werk wordt voor studenten en starters elk jaar belangrijker (van 43% naar 63%) dan salaris.

De kern van ons Leadership traject is: hoe haal ik het beste uit mezelf en uit de mensen om me heen? Deelnemers worden voortdurend gestimuleerd om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling, die van hun collega's en de organisatie als geheel.

  

Om het veranderproces in te bedden in de organisatie, bieden wij op maat gemaakt Leiderschapstrajecten aan. De basis daarvan is authenticiteit: wat zijn mijn waarden, identiteit en missie? Door over deze thema's meer bewustzijn te creëren – zowel op individueel als op organisatieniveau – en ernaar te handelen, ontstaat een organisatie die gedreven wordt door waarden en missies. Vanaf de start betrekken we uw medewerkers bij het proces. Op die manier creëren we interactie en draagvlak. Medewerkers gaan zich vanuit hun intrinsieke motivatie verbinden en voelen ‘mede-eigenaarschap’ voor de organisatie als geheel.