TEAMVITALIZING: 

Connectie binnen een team en de organisatie

Je kent vast een voorbeeld van een groep van goede professionals die samenwerken, die ook precies dat doen en niet meer: namelijk Samen Werken.


En je kent waarschijnlijk ook een voorbeeld van een team professionals dat echt als een team fungeert, waarbij creatie, gunnen, flow, plezier en excellente resultaten als vanzelf lijken te gaan.  


Samenwerking op basis van verbinding, vertrouwen en gemeenschappelijke waarden, identiteit en missie fungeren als catalysatoren hiervoor.


De bovenstaande elementen ontdekken, bespreekbaar te maken en te "alignen" zijn van belang om van een groep naar een team te evolueren. Dit geldt voor zowel de teamleden, binnen de teams als de gehele organisatie.


Teamcoaching, waarbij de verantwoordelijkheid bij het team ligt en blijft en niet bij de coach, is een reis die samen afgelegd wordt. Hierbij worden o.a.. profielen zoals DISC, Belbin en Spiral Dynamics gebruikt als startpunt. Vervolgens worden zowel “harde” als “zachte “ interventies en methodes afgewisseld die afgestemd worden op de specifieke behoeftes, wensen, doelen en dynamieken van de teamleden, het team en de organisatie.